Kontakt

Kontakt z redakcją:

Kontakt w sprawie reklamy na Softonet.pl:

Informacje prasowe prosimy wysyłać wyłącznie na adres prasowe@softonet.pl

Adres siedziby redakcji:

Softonet.pl
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Właściciel serwisu:

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 ? 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5272677009, REGON 146127300.