Sysinternals Suite 29.08.2016

Sysinternals Suite

Zestaw kilkudziesięciu małych, lecz bardzo przydatnych aplikacji do diagnostyki, rozwiązywania problemów oraz zarządzania systemem operacyjnym. Przydadzą się każdemu użytkownikowi Windowsa.

Dodano:
Platforma:
Pobrań ogólnie:
3969
Ocena ogólna:
(brak ocen)
Pobrań wersji:
33
Ocena wersji:
0.0 (brak ocen)
Licencja:
freeware
Autor:

Większość aplikacji oprócz pracy na komputerze lokalnym pozwala na zarządzanie i pobieranie informacji z komputera zdalnego. Część z nich jest dostępna tylko z wiersza poleceń, co będzie przydatne dla administratorów, którzy użyć ich w często używanych skryptach.

W skład pakietu wchodzą następujące aplikacje:

 • AccessChk: pozwala sprawdzić jaki dostęp do plików, folderów, kluczy rejestru, obiektów globalnych i usług systemu mają poszczególni użytkownicy czy konkretne grupy użytkowników
 • AccessEnum: wyświetla prawa dostępu użytkowników do dowolnych plików, folderów i kluczy rejestru
 • AdExplorer: zaawansowana aplikacja do wyświetlania i edycji bazy Active Directory
 • AdInsight: program do monitorowania w czasie rzeczywistym protokołu LDAP (Light-weight Directory Access Protocol), przydatny przy diagnozowaniu problemów w aplikacjach klienckich Active Directory
 • AdRestore: narzędzie do przywracania usuniętych ("tombstoned") obiektów w domenie
 • Autologon: pozwala w prosty sposób skonfigurować systemowy mechanizm automatycznego logowania
 • Autoruns: zaawansowany program pozwalający zarządzać aplikacjami, usługami, paskami narzędziowymi, rozszerzeniami powłoki i innymi elementami uruchamianymi w poszczególnych etapach startu systemu
 • BgInfo: wyświetla na pulpicie podstawowe informacje takie jak: nazwa komputera, adres IP, wersję service packa i wiele innych
 • CacheSet: pozwala ustawić ilość pamięci podręcznej systmu
 • ClockRes: wywołuje funkcję GetSystemTimeAdjustment i wyświetla otrzymany wyniki
 • Contig: najbezpieczniejszy program do defragmentacji danych na dyskach, gdyż używa standardowych mechanizmów systemu Windows, ale jest zdecydowanie bardziej skuteczniejszy i rozbudowany niż narzędzie systemowe
 • Coreinfo: pokazuje mapowanie pomiędzy logicznymi i fizycznym procesorem, tryb NUMA oraz gniazdo w jakim jest osadzony oraz informacje o pamięci podręcznej przypisanej do każdego procesora logicznego
 • Ctrl2Cap: specjalny sterownik klawiatury, który konwertuje znaki caps-lock w znaki control, przydatne przy przesiadce z UNIX-a gdzie klawisz control jest w miejscu caps-lock na standardowej klawiaturze
 • DebugView: pozwala monitorować informacje diagnostyczne systemu lokalnego lub zdalnego, z którym można połączyć się przez protokół TCP/IP
 • Desktops: tworzy wirtualne pulpity między którymi można przełączać się za pomocą globalnych skrótów klawiszowych
 • Disk2vhd: tworzy dysk wirtualny VHD z dowolnych partycji komputera o maksymalnej wielkości 127GB
 • DiskExt: demonstruje użycie komendy IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS i zwraca informacje o tym, jakie partycje woluminu znajdują się na dysku
 • DiskMon: monitoruje i wyświetla wszystkie akcje przeprowadzane na dyskach przez system i uruchomione programy
 • DiskView: wyświetla graficzną mapę dysku i pozwala sprawdzić jaki plik zajmuje wybrany fragment dysku
 • Disk Usage: pokazuje ile miejsca na dysku zajmuje wybrany folder wraz jego podfolderami
 • EFSDump: wyświetla, które konta mają dostęp do szyfrowanych plików (EFS)
 • FindLinks: wyświetla indeks oraz twarde linki (alternatywne ścieżki na tej samej partycji) dla wybranego pliku
 • Handle: wyświetla informacje plikach i folderach aktualnie używanych przez wybrany program, lub przez wszystkie uruchomione aplikacje
 • Hex2dec: pozwala na konwersję liczb miedzy systemami dziesiętnym a szesnastkowym oraz w drugą stronę
 • Junction: umożliwia tworzenie symbolicznych linków do folderów na komputerze lokalnym
 • LDMDump: pozwala zobaczyć co znajduje się w bazie danych Logical Disk Managera np. tabele partycji, prywatny nagłówek bazy, tabele zawartości i inne
 • ListDlls: wyświetla biblioteki DLL załadowane przez wybrany lub wszystkie procesy, może także wyświetlić procesy, które używają konkretnej biblioteki
 • LiveKd: pozwala uruchomić debuggery kelnera Kd i Windbg, wymaga zainstalowanego Debugging Tools for Windows
 • LoadOrder: wyświetla kolejność wczytywania sterowników przez system operacyjny
 • LogonSessions: wyświetla listę aktualnie trwających sesji logowania
 • MoveFile: pozwala przenieść/usunąć plik aktualnie używany przez system przy następnym uruchomieniu komputera
 • NTFSInfo: wyświetla informacje na temat partycji NTFS
 • PageDefrag: defragmentuje plik wymiany oraz rejestr systemowy
 • PendMoves: wyświetla listę plików oczekujących na zmianę nazwy/usunięcie przy następnym uruchomieniu systemu
 • PipeList: wyświetla listę aktualnie utworzonych przekierowań strumieni danych (pipe)
 • PortMon: monitor aktywności portów szeregowego i serial RS232
 • ProcDump: monitoruje pracę dowolnej aplikacji i tworzy raporty w momencie, gdy wystąpi przez nią zwiększone użycie procesora
 • Process Explorer: monitoruje uruchomione procesy i prezentuje informacje o otwartych/używanych przez nie plikach i bibliotekach
 • Process Monitor: zaawansowany monitor systemu, monitorujący aktywność procesów/wątków oraz rejestru
 • PsExec: pozwala uruchomić procesy na zdalnym komputerze, bez potrzeby uprzedniego ich na nim istalowania
 • PsFile: pozwala wyświetlić listę plików, które zostały otworzone zdalnie, oraz umożliwia ich zamknięcie po nazwie lub identyfikatorze
 • PsGetSid: pozwala uzyskać nazwę komputera na podstawie identyfikatora SID oraz vice versa
 • PsInfo: wyświetla dokładne informacje na temat lokalnego lub zdalnego komputera oraz zainstalowanego na nim systemu operacyjnego
 • PsKill: zabija proces na lokalnym lub zdalnym komputerze
 • PsList: monitor uruchomionych procesów
 • PsLoggedOn: pozwala sprawdzić jacy użytkownicy są zalogowani na komputerze lokalnym lub zdalnym
 • PsLogList: pozwala wyświetlić raport zdarzeń (Event Log) na lokalnym lub zdalnym komputerze
 • PsPasswd: pozwala zmieniać hasła użytkowników na lokalnym lub zdalnym komputerze, przydatne przy masowej zmianie haseł przez administratora
 • PsService: narzędzie do zarządzania usługami, ale o większych możliwościach od systemowego
 • PsShutdown: pozwala wyłączyć lokalny lub zdalny komputer, wylogować użytkownika, zablokować system lub przerwać rozpoczęte wyłączanie
 • PsSuspend: pozwala uśpić proces na lokalnym lub zdalnym komputerze, by zwolnić w ten sposób używane przez niego zasoby potrzebne w danym momencie w innym celu
 • RAMMap: zaawansowane narzędzie do analizy użycia pamięci fizycznej
 • RegDelNull: wyszukuje i pozwala usunąć klucze rejestru zawierające znaki specjalne, przez co nie można ich usunąć normalnymi narzędziami
 • RegJump: proste narzędzie, które otwiera edytor rejestru z otworzonym zadanym kluczem
 • RootkitRevealer: zaawansowane narzędzie do wykrywania złośliwego oprogramowania
 • SDelete: bezpiecznie usuwa pliki i foldery, oraz pozwala na wymazanie wolnej przestrzeni na dysku
 • ShareEnum: wyświetla wszystkie udostępnione udziały dostępne w wybranej domenie
 • ShellRunas: pozwala uruchamiać programy przy użyciu innych użytkowników niż aktualnie zalogowany
 • SigCheck: sprawdza podpis cyfrowy plików i wyświetla informacje o ich wersji
 • Streams: pozwala tworzyć alternatywne strumienie danych dla dowolnego plików
 • Strings: pozwala na wyszukiwanie ciągów znaków UNICODE lub ASCII w plikach wykonywalnych
 • Sync: odpowiednik narzędzie o tej samej nazwie z systemu UNIX, który wymusza na systemie operacyjnym zapisanie wszystkich danych z buforów na dysk
 • TCPView: przedstawia szczegółową listę wszystkich punktów połączeń TCP i UDP
 • VMMap: narzędzie do analizowania wirtualnej i fizycznej pamięci, prezentujące pamięć w postaci graficznej mapy oraz dokładnych tabel z danymi
 • VolumeID: pozwala zmienić ID partycji FAT i NTFS
 • WhoIs - pozwala sprawdzić dane rejestracyjne domeny lub dowolnego adresu IP
 • WinObj: niezbędnik każdego administratora, który dba o bezpieczeństwo lub każdego, kogo ciekawi Object Manager namespace
 • ZoomIt: pozwala na powiększanie pulpitu, a następnie rysowanie na nim oraz umieszczanie tekstów, przydatne przy wszelkiego rodzaju prezentacjach programów.

Sysinternals Suite

Linki
Komentarze
Zaloguj się, by móc komentować